Tvoje pomoc může směřovat tam, kde si myslíš, že je potřeba. Tam kam chceš ty. Může jít o pomoc těm, kteří nemají stejné možnosti jako my, netěší se plnému zdraví, jsou sociálně znevýhodnění nebo jsou v krizi. Můžeš svým výkonem podpořit výsadbu stromů, opravu kapličky nebo cokoli dalšího, co stojí za to, abys do toho šel, společně s námi, naplno. Můžeš podpořit jednotlivce, neformální skupinu lidí nebo libovolnou neziskovku. Je to jen na tobě.