Jakub se narodil v malé vesničce Kdousov. Roztomilé miminko dělalo svým rodičům jen radost. V prvním roce jeho života prodělal Kubík zánět mozkových blan. Poté přišla pro rodinu strašná zpráva. Kuba má atrofii levé mozkové hemisféry (Dětská mozková obrna) . V tu chvíli se rodičům otočil svět vzhůru nohama . Záchvaty, které tuto diagnózu doprovází byly na denním pořádku. Jimi Jakub trpí do dnes.

Protože po celý svůj život nebyl nijak kompenzován a záchvaty nikdy neustaly i přes velké množství léků, které užíval, byl Jakubovi letos zabudován vagový simulátor na stimulaci bloudivého nervu. Ten mu dává každé 3 minuty el. impulzy . Zatím bohužel není vidět žádné zlepšení. Jakub se se svou diagnózou pere statečně dál. V roce 2011 mu Jihlavská galerie otevřela své dveře a Jakub zde vystavoval své obrazy.

Žije na střídavě v jihlavském stacionáři a u svých rodičů v Kdousově. Jeho rodiče už se neperou s jeho diagnózou tak statečně jako dříve. S jejich přibývajícím věkem se záchvaty zvládají čím dál tím hůř. Není jednoduché tak velkého dospělého chlapa zvládat stejně statečně jako kdysi toho malého chlapečka, kterému ani lékaři nedávali velké naděje, že z něj tak silný chlap bude.

Do toho se Jakubova maminka stará ještě o svého tatínka, který prodělal mozkovou mrtvici a v tuto chvíli na tom není dobře. Skloubit oba dva chlapi dohromady není jednoduché a strašně časově i psychicky náročné. Svého tatínka nechtějí nechávat na nemocničním lůžku pro dlouhodobě nemocné, protože i on jim Kubíčka pomáhal zvládat a podporoval je všemi silami. A nebylo by morální ho nechat svého nemohoucího tatínka v nemocniční péči, za to co vše Kubíkovi obětoval.

Proto jsme se rozhodli podpořit Kubíka i s jeho rodiči a ukázat jim, za jejich životní statečnost to, že na to nejsou sami.

Děkujeme, že Kubík dostává takovou péči a lásku a vážíme si všeho, co zvládají. Kubu a jeho rodiče jsme nechtěli podporovat sbíráním víček z PET lahví, jako bylo v módě. Jsme jen lidé, kteří se rozhodli něco udělat a někoho podpořit!

Rozhodli jsme se je podpořit přímo, a proto se vnukla myšlenka uspořádat sbírku podporovanou jízdou na koloběžce z Velké Británie do České Republiky.

Získané finanční prostředky byly využity za účelem pořízení speciální postele s matrací a jako částečná podpora pro budoucí nákup osobního automobilu, který rodina využívá k dopravě Jakuba do speciálního zařízení.